Các kỹ năng mềm

Chắc chắn rồi. Dưới đây là 100 chủ đề về kỹ năng mềm:

 • Giao tiếp
  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
  • Kỹ năng lắng nghe tích cực
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng viết
  • Kỹ năng đọc hiểu
  • Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Lãnh đạo
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng tác động đến người khác
  • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
  • Kỹ năng tạo dựng uy tín
  • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Tư duy
  • Kỹ năng tư duy phản biện
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo
  • Kỹ năng tư duy logic
  • Kỹ năng tư duy hệ thống
  • Kỹ năng tư duy chiến lược
 • Quản lý
  • Kỹ năng quản lý thời gian
  • Kỹ năng quản lý dự án
  • Kỹ năng quản lý tài chính
  • Kỹ năng quản lý rủi ro
  • Kỹ năng quản lý nhân sự
 • Kỹ năng mềm khác
  • Kỹ năng học hỏi
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng làm việc nhóm
  • Kỹ năng thích nghi
  • Kỹ năng linh hoạt
  • Kỹ năng tự tin
  • Kỹ năng tự chủ

Hy vọng danh sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ năng mềm.

Việt Nam Club | Cộng Đồng Người Việt
Logo
Shopping cart