Kỹ năng tin học

Dưới đây là 100 chủ đề về kỹ năng tin học:

 • Cơ bản
  • Cách sử dụng máy tính
  • Cách sử dụng Internet
  • Cách sử dụng Microsoft Office
  • Cách sử dụng Google Suite
  • Cách sử dụng các phần mềm khác
 • Trí tuệ nhân tạo
  • Khái niệm về trí tuệ nhân tạo
  • Các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
  • Cách sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống
 • Lập trình
  • Khái niệm về lập trình
  • Các ngôn ngữ lập trình
  • Cách viết chương trình
  • Cách sử dụng các thư viện và framework
 • Mạng máy tính
  • Khái niệm về mạng máy tính
  • Các loại mạng máy tính
  • Cách thiết lập và quản lý mạng máy tính
 • An ninh mạng
  • Khái niệm về an ninh mạng
  • Các mối đe dọa an ninh mạng
  • Cách bảo vệ hệ thống máy tính khỏi các mối đe dọa an ninh mạng
 • Đồ họa máy tính
  • Khái niệm về đồ họa máy tính
  • Các phần mềm đồ họa
  • Cách thiết kế và tạo ra các tác phẩm đồ họa
 • Âm thanh và video
  • Khái niệm về âm thanh và video
  • Các phần mềm âm thanh và video
  • Cách chỉnh sửa và tạo ra các tác phẩm âm thanh và video
 • Web development
  • Khái niệm về web development
  • Các ngôn ngữ lập trình web
  • Cách thiết kế và xây dựng website
 • Data science
  • Khái niệm về data science
  • Các kỹ thuật data science
  • Cách phân tích và xử lý dữ liệu
 • Machine learning
  • Khái niệm về machine learning
  • Các thuật toán machine learning
  • Cách sử dụng machine learning để giải quyết các vấn đề
 • Big data
  • Khái niệm về big data
  • Các thách thức của big data
  • Cách xử lý big data
Việt Nam Club | Cộng Đồng Người Việt
Logo
Shopping cart